Anunț de presă privind încetarea proiectului ” Grant Capital de Lucru SC Euro-Tour SRL ” .

23.09.2021

Comunicat de presă

Societatea comercială EURO-TOUR SRL cu sediul în Municipiul Brasov, str. Aninoasa Nr. 5, anuntă încetarea proiectului cu titlul ”Implementare Euro-Tour Ambient” pentru proiectul cu nr RUE 6727 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.
Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 12.04.2021.
Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea EURO-TOUR SRL în combaterea efectelor negative ale crizei provo-cate de COVID-19 asupra activității societății, prin intermediul ajutorului de stat acordat.
Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
– menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,
– menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de mini-mum 6 luni, la data acordării granturilor.
Valoarea proiectului este de 834,813.75 (valoarea totala) din care: 725,925.00 lei grant si 108,888.75 lei co-finanțare.
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020
Ambient Hotels
004-0268-471747, 004-0368-401104, 004-0368-401105
004-0268-470856, 004-0368-401106
office@ambienthotels.ro / www.ambienthotels.ro
Persoană de contact: Ciprian Dogaru

error: Content is copyrighted !!